About Us

Objektif Kelab antaranya seperti berikut:
(a) untuk merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sukan elektronik di kalangan ahli-ahli.
(b) untuk mempromosi, menggalak dan membangunkan sukan electronik di peringkat kelab.
(c) untuk memilih pemain bagi mewakili kelab dalam mana-mana pertandingan sukan electronik.